Hvernig getum við aðstoðað þig?


Hafa samband

  • Afgreiðslutími

    Virka daga 9.00-15.00

  • Símatími ráðgjafa

    Þriðjudaga og fimmtudaga 13.00-14.00

  • Sími

    512 6600

  • ums (hjá) ums.isFréttir og tilkynningar

Dómur Hæstaréttar frá 6. apríl 2017 um gildi tveggja ára fyrningarreglu gagnvart ábyrgðarmanni. - 24.4.2017

Gjaldþrotaskiptum lauk á búi aðalskuldara í mars 2012. Í ágúst 2014 hóf Landsbankinn innheimtuaðgerðir á hendur P sem ábyrgðarmanni og í desember sama ár gaf hann út skuldabréf til Landsbankans til uppgjörs á ábyrgð sinni. Í málinu krafðist P að skuldabréfið yrði ógilt og Landsbankanum yrði gert að greiða sér tilgreinda fjárhæð sem hann hafði greitt umfram skyldu.

Í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna hans, var með vísan til 3. mgr. 165. gr. laga um gjaldþrotaskipti, talið að skuldbinding aðalskuldara hefði fallið niður fyrir fyrningu tveimur árum frá skiptalokum þrotabús hans. Að virtri 7. gr. laga nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda var sami fyrningarfrestur talinn gilda um P sem ábyrgðarmann skuldarinnar. Hefði krafa Landsbankans á hendur ábyrgðarmanni því verið fallin niður fyrir fyrningu þegar bankinn hóf innheimtuaðgerðir sínar í ágúst 2014. Að þessu gættu og með hliðsjón af yfirlýsingu Landsbankans við flutning málsins fyrir Hæstarétti var jafnframt talið að skuldbinding ábyrgðarmanns væri niður fallin og að hann ætti rétt á þeirri endurgreiðslu sem hann krafðist.

Hér  má lesa dóminn í heild.