Umsókn synjað

Ef umboðsmaður skuldara synjar umsókn um greiðsluaðlögun þá er sú ákvörðun kæranleg til  úrskurðarnefndar velferðarmála innan tveggja vikna frá því að viðkomandi móttók ákvörðun um synjun umsóknar. 

Úrskurðarnefnd velferðarmála er óháð úrskurðarnefnd,  sem varð til með lögum um úrskurðarnefnd velferðarmála 1. janúar 2016. Með lögunum voru eftirtaldar nefndir sameinaðar; kærunefnd barnaverndarmála, kærunefnd greiðsluaðlögunarmála, úrskurðarnefnd almannatrygginga, úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða, úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála og úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála.. 

Þegar ákvörðun er kærð til úrskurðarnefndarinnar er hægt að senda inn rafræna kæru eða prenta út kærueyðublað , fylla það út og senda í pósti á neðangreint heimilisfang eða koma með kæruna í afgreiðslu nefndarinnar:

Úrskurðarnefnd velferðarmála

Katrínartúni 2

105 Reykjavík

Þegar kæra er send í pósti eða komið með hana í afgreiðsluna ber að undirrita hana áður en hún er send úrskurðarnefndinni eða afhent í afgreiðslu nefndarinnar. Undirritun er þó ekki nauðsynleg þegar kæra er send rafrænt þar sem kærandi auðkennir sig með rafrænum skilríkjum á island.is.

Sjá allar nánari leiðbeiningar um kæru til úrskurðarnefndar velferðarmála hér.

Málsmeðferð hjá úrskurðarnefndinni er aðilum máls að kostnaðarlausu. 

Finna má úrskurði úrskurðarnefndar velferðarmála hér.

Þá er hægt að að finna eldri úrskurði kærunefndar greiðsluaðlögunarmála hér.