Umsókn synjað

Ef umboðsmaður skuldara synjar umsókn um greiðsluaðlögun þá er sú ákvörðun kæranleg til  úrskurðarnefndar velferðarmála innan tveggja vikna frá því að viðkomandi móttók ákvörðun um synjun umsóknar. 

Úrskurðarnefnd velferðarmála er óháð úrskurðarnefnd,  sem varð til með lögum um úrskurðarnefnd velferðarmála 1. janúar 2016. Með lögunum voru eftirtaldar nefndir sameinaðar; kærunefnd barnaverndarmála, kærunefnd greiðsluaðlögunarmála, úrskurðarnefnd almannatrygginga, úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða, úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála og úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála.. 

Til að hraða afgreiðslu er heimilt að senda eyðublað kæru rafrænt á tölvupóstfangið postur@vel.is með efnislínunni: „Kæra til úrskurðarnefndar velferðarmála.“ 

Þá er þess óskað að kæran sé prentuð út, hún undirrituð og send til úrskurðarnefndarinnar á neðangreint heimilisfang: 
Úrskurðarnefnd velferðarmála
Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu
150 Reykjavík

Málsmeðferð hjá úrskurðarnefndinni er aðilum máls að kostnaðarlausu. 

Hér er hægt að finna eldri úrskurði í greiðsluaðlögunarmálum.