Fara í efni

Umsjónarmaður

Umsjónarmaður skipaður 

Umsjónarmaður er skipaður af umboðsmanni skuldara um leið og umsókn hefur verið samþykkt og getur hann verið lögfræðingur sem starfar hjá umboðsmanni skuldara eða lögmaður sem umboðsmaður ræður til verksins. 

Hvert er hlutverk umsjónarmanns ?

Umsjónarmanni ber að eiga frumkvæði að því að leita niðurstöðu í málefnum umsækjanda með samningi við kröfuhafa. 

Umsjónarmaður gerir tillögu að samningi við kröfuhafa í samráði við umsækjanda. 

Aðgerðir umsjónarmanns eftir skipun

 • Birting innköllunar í Lögbirtingablaði - innköllunarfrestur er fjórar vikur. Á meðan er málið í bið hjá umsjónarmanni.
 • Þegar innköllunarfresti er lokið hefst vinnsla í málinu að nýju.
 • Umsjónarmaður kannar hvort umsækjandi hefur sinnt skyldum sínum eftir að greiðsluskjól hófst. 
 • Ef umsækjandi hefur farið í bága við skyldur sínar þá getur það leitt til þess að umsjónarmanni beri skylda til þess að óska eftir því að heimild til greiðsluaðlögunar verði felld niður
 • Sé ekkert því til fyrirstöðu að haldið verði áfram með vinnslu málsins er lokið við gerð frumvarps til samnings um greiðsluaðlögun í samráði við umsækjanda.
 • Í frumvarpi til samnings um greiðsluaðlögun er tekið mið af stöðu hvers umsækjanda fyrir sig á þeim tíma sem málið er til vinnslu.

Atriði sem umsjónarmaður lítur til við gerð samnings

 • Aldur umsækjanda
 • Félagslegar aðstæður og fjölskyldustaða
 • Heilsufar, hefur umsækjandi verið metinn til örorku eða er hann í endurhæfingu.
 • Menntun og atvinnustaða
 • Aflahæfi til framtíðar.

Þær skuldir sem samningur greiðsluaðlögun tekur ekki til eru eftirfarandi:

 • Skuldir vegna meðlags.
 • Skuldir vegna námslána ( mögulegt er að semja um greiðslufrest samhliða samningi um greiðsluaðlögun).
 • Skuldir vegna sekta, virðisaukaskatts o.s.frv.
 • Skuldir sem falla til eftir að umsókn um greiðsluaðlögun hefur verið samþykkt.

Sala á eignum umsækjanda 

Ef umsækjandi á fasteign, sumarhús eða bifreið þá ber umsjónarmanni að skoða eftirfarandi:

 • Hvort umsækjandi hefur greiðslugetu að teknu tillit til kostnaðar vegna framfærslu til að greiða af veðlánum miðað við verðmat fasteignar.
 • Þá er hægt að leggja til að skuldari haldi eigninni, en að teknu tilliti til stærðar, rekstrarkostnaður o.fl.

Hvenær kemur til greina að leggja til sölu á eign?

 • Ef greiðslugeta er ekki til staðar þá kemur til skoðunar að leggja til sölu á eign.
 • Leggja skal til sölu á þeim eignum sem skuldari getur sannanlega verið án og eru ekki nauðsynlegar til reksturs heimilisins. Það getur átt við um sumarhús og dýrar bifreiðar.

Hvað getur frumvarp til samnings um greiðsluaðlögun falið í sér ? 

 1.  Ekkert greiðsluaðlögunartímabil og algjör eftirgjöf samningskrafna
 2. 12 - 36 mánaða greiðsluaðlögunartímabil.
 3. Greiðslufrestun allra samningskrafna, sem og námslána, á greiðsluaðlögunartímabili.
 4. Greiðslur til kröfuhafa á greiðsluaðlögunartímabili, í samræmi við greiðslugetu.
 5.  Hlutfallslega eftirgjöf samningskrafna.
 6. Algjöra eftirgjöf samningskrafna.
 7.  sölu eigna.
 8. skilmálabreyting lána.

Þegar frumvarp er tilbúið er það sent til kröfuhafa til umsagnar, en þeir hafa þrjár vikur til þess að taka afstöðu til þess.

Hvað gerist ef kröfuhafar andmæla ? 

 • Umsjónarmaður fer yfir athugasemdirnar með umsækjanda og þá möguleika sem kunna að vera í stöðunni.  
 • Vilji umsækjandi breyta frumvarpinu til samræmis við afstöðu kröfuhafa er frumvarpinu breytt og það sent aftur til kröfuhafa til samþykkis og hefst þá nýr þriggja vikna andmælafrestur.
 • Samþykki umsækjandi  ekki að gera slíkar breytingar á frumvarpinu er mögulegt að fara með málið í nauðasamning fyrir héraðsdómi.
 • Berist engar athugasemdir frá kröfuhöfum innan andmælafrests telst frumvarpið samþykkt.
 • Umsjónarmaður hefur þá samband við umsækjanda og hann boðaður á fund til embættisins til að rita undir samninginn eða samningur er sendur til umsækjanda til undirritunar í ábyrgðarpósti.

Greiðsluaðlögun felur í sér frjálsa samninga sem þýðir að allir kröfuhafar sem lýstu kröfu þegar innköllun var gerð verða að samþykkja þá tillögu sem lögð er fram til þess að samningur teljist kominn á. 

Þegar greiðsluaðlögunarsamningur hefur verið undirritaður er vinnslu málsins hjá umsjónarmanni lokið. Greiðsluskjólinu lýkur þann dag sem umboðsmaður skuldara staðfestir samninginn.