Fara í efni

Notkun eftirlitsmyndavéla á starfsstöð embættisins

Fræðsla vegna notkunar eftirlitsmyndavéla á starfsstöð embættisins

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar: Embætti umboðsmanns skuldara. Heimilisfang: Kringlan 1, 103 Reykjavík. Símanúmer: 5126600 og netfang: ums@ums.is

Persónuverndarfulltrúi: Lovísa Ósk Þrastardóttir, netfang: personuvernd@ums.is

Tilgangur vöktunarinnar: Í öryggis- og eignavörsluskyni.

Heimild til vinnslu: Vöktunin fer fram til að gæta lögmætra hagsmuna umboðsmanns skuldara af öryggis- og eignavörslu, sbr. 6. tl. 9. gr. laga nr. 90/2018 og f-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg.

Tegundir persónuupplýsinga: Unnið er með myndefni sem verður til við vöktunina þar sem sjá má einstaklinga sem farið hafa um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra.

Svæði sem eru vöktuð: Móttaka og viðtalsherbergi.

Viðtakendur: Ákveðnir starfsmenn embættisins hafa aðgang að myndefninu. Starfsmenn vinnsluaðila, öryggisfyrirtækisins Nortek, geta ekki nálgast myndefni, nema í húsnæði ábyrgðaraðila og þá eingöngu á grundvelli beiðni frá ábyrgðaraðila. Efni með upplýsingum um slys eða refsiverðan verknað getur jafnframt verið afhent lögreglu. Einnig getur efni verið afhent tryggingafélagi sé það nauðsynlegt vegna tryggingamáls. Sjá að öðru leyti 5. og 10. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Varðveislutími myndefnis: Myndefni er varðveitt í 14 daga og eyðist síðan sjálfkrafa. Þó geta upptökur verið varðveittar lengur sé það nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum af efninu eytt.

Réttindi einstaklinga: Þú átt rétt á að skoða myndefni þar sem þú sést. Einnig áttu rétt á að fá afrit af slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti fer um réttindi þín samkvæmt III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði í III. kafla reglugerðar (ESB) 2016/679.

Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd: Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum.