Fara í efni

Umhverfis- og loftslagsstefna

Framtíðarsýn

Embætti umboðsmanns skuldara ætlar að vera til fyrirmyndar í umhverfis- og loftslagsmálum og halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi stofnunarinnar í lágmarki. Embættið leggur sitt af mörkum til að skuldbindingum íslenskra stjórnvalda gagnvart Parísarsamkomulaginu sé náð og tekur þannig virkan þátt í baráttunni við loftslagsbreytingar. UMS fylgir lögum og reglum er lúta að fyrrgreindum málum og tekur umhverfis- og loftslagsstefnan mið af stefnu og aðgerðaáætlun stjórnvalda í þeim efnum.

 
Markmið

Markmið umhverfis- og loftslagsstefnu UMS er að stuðla að því að neikvæð umhverfisáhrif af starfseminni verði í lágmarki.

 • UMS ætlar að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á stöðugildi um 40% fyrir árið 2030 miðað við árið 2019.
 • UMS stefnir einnig að kolefnishlutlausri starfsemi með því að kolefnisjafna alla eftirstandandi losun frá árinu 2021 með kaupum á vottuðum kolefniseiningum frá og með árinu 2021.
 • UMS stefnir á að uppfylla skilyrði allra 5 skrefa verkefnisins Grænna skrefa í ríkisrekstri fyrir lok árs 2022.
 • Skipulagðir verði að lágmarki 2 fræðslufundir á ári fyrir starfsmenn um umhverfismál..

 

Umhverfis- og loftslagsstefna UMS tekur mið af:

 • leiðbeiningum Umhverfisstofnunar um loftslagsstefnur opinberra aðila
 • skuldbindingum íslenskra stjórnvalda gagnvart Parísarsamkomulaginu
 • aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum
 • verkefninu Grænum skrefum

 

Umfang

Umhverfis- og loftslagsstefna UMS fjallar um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda samkvæmt leiðbeiningum um loftslagsstefnur opinberra aðila en jafnframt um umhverfisáhrif embættisins í víðara samhengi. Haldið er grænt bókhald.  Umhverfis- og loftslagsstefna ásamt aðgerðaráætlun í loftslagsmálum og grænt bókhald mynda umhverfisstjórnunarkerfi UMS.

 

Stefnan tekur til eftirfarandi umhverfisþátta sem unnt er að fylgjast með og mæla hverju sinni:

Samgöngur - losun GHL vegna akstur á bílaleigu og leigubílum

 • losun GHL vegna flugferða
 • Fjöldi samgöngusamninga sem stofnunin gerir við starfsmenn.

Orkunotkun - rafmagns og heitavatnsnotkun á starfsstöð.

Úrgangur - Losun GHL vegna lífræns úrgangs sem fellur til á starfsstöð

 • Losun GHL vegna blandaðs úrgangs sem fellur til á starfsstöð
 • Heildarmagn úrgangs sem fellur til á starfsstöð
 • Magn útprentaðs pappírs á starfsstöð
 • Endurvinnsluhlutfall á starfsstöð

Innkaup - Hlutfall umhverfisvottaðs skrifstofupappírs sem embættið kaupir

 • Hlutfall umhverfisvottaðrar prentþjónustu sem embættið kaupir
 • Magn ræsti og hreinsiefna sem embættið kaupir og notað er á starfsstöð
 • Hlutfall umhverfisvottaðra ræstiþjónustu sem stofnunin kaupir fyrir starfsstöð.

 

Gildissvið

Umhverfisstefnan og framkvæmd hennar skal vera liður í daglegu starfi UMS.  Umhverfis- og loftslagsstefnan tekur til umhverfisþátta af rekstri UMS og varðar alla starfsemi og starfsmenn stofnunarinnar.

 

Eftirfylgni

Umboðsmaður ber ábyrgð á innleiðingu, úthlutun ábyrgðar á verkefnum og að mögulegt sé að vinna að markmiðum og eftirfylgni umhverfisstjórnunarkerfisins þannig að það stuðli að stöðugum umbótum.  Umboðsmaður ber ábyrgð á að lagakröfum á sviði umhverfismála séu uppfylltar.

Fjármálastjóri ber ábyrgð á að umhverfis- og loftslagsstefnan sé endurskoðuð árlega og markmið hennar og aðgerðaráætlun uppfærð með tilliti til árangurs og þróunar í losun gróðurhúsalofttegunda á milli ára. Umhverfis- og loftslagsstefna umboðsmanns skuldara skal birt á vefsíðu embættisins, ums.is. UMS skilar árlega grænu bókhaldi til Umhverfisstofnunar og skal það notað við endurskoðun markmiða.

 

 

Samþykkt og útgefið í
Reykjavík, 10. ágúst 2022