Skip to content

Dostosowanie płatności

Cele

Umożliwienie osobom zmagającym się ze znacznymi problemami z płatnościami reorganizacji swoich finansów i osiągnięcia równowagi między długami a możliwościami finansowymi, tak by mogły w przewidywalnej przyszłości spłacać swoje zobowiązania.

Dostosowanie płatności jest bezpłatną formą pomocy.

Co to jest dostosowanie płatności?

 • Rozwiązanie dla osób z poważnymi problemami ze spłatą należności i długów.
 • Rozwiązanie polega na negocjowaniu umów między dłużnikami a wierzycielami za pośrednictwem rzecznika dłużników.
 • Jest bardzo istotne, żeby wnioskujący brał aktywny udział w realizacji pomocy.

Długi, których nie obejmuje dostosowanie płatności:

 • Długi alimentacyjne.
 • Długi z tytułu kredytów studenckich (możliwe jest uzgodnienie odroczenia płatności równolegle z umową o dostosowaniu płatności).
 • Długi z tytułu mandatów, podatku VAT itp.
 • Długi naliczane po zaakceptowaniu wniosku o dostosowanie płatności.

Dla kogo jest dostosowanie płatności?

 • Dla osób, które mogą wykazać, że w przewidywalnej przyszłości nie sprostają swoim zobowiązaniom finansowym.
 • Trzeba spełniać określone warunki według ustawy o dostosowaniu płatności osób fizycznych.
 • Nasz doradca może pomóc ocenić, czy dostosowanie płatności jest odpowiednim rozwiązaniem.

Jak się ubiegać o dostosowanie płatności?

 • Wnioski o pomoc w związku z problemami finansowymi składa się przez internet, korzystając z elektronicznego dowodu tożsamości lub kodu íslykill.
 • Podczas rozpatrywania podania rzecznik dłużników pobiera informacje o dochodach, majątku oraz długach i ocenia następne kroki w porozumieniu z wnioskującym.
 • Małżonkowie oraz konkubenci mogą złożyć wniosek wspólnie.

Co się dzieje przed zaakceptowaniem wniosku o dostosowanie płatności?

 • Wniosek jest weryfikowany i urząd ustala wszystkie informacje, które są niezbędne, aby otrzymać jasny obraz sytuacji finansowej wnioskującego.
 • Wnioskujący musi spełniać pewne ustawowe wymagania, aby jego wniosek został zaakceptowany:
  • przy ocenie wniosku sprawdzana jest dokładnie sytuacja finansowa wnioskującego pod względem majątku, dochodów oraz posiadanych długów na przestrzeni ostatnich 4 lat,
  • wszystkie zeznania podatkowe za ostatnie 4 lata musiały zostać złożone,
  • należy podać, czy wnioskujący będzie posiadał inne środki pieniężne w celu spłaty długów, np. ze sprzedaży majątku lub innego wkładu finansowego.
 • Rzecznik dłużników weryfikuje dochody wnioskującego na podstawie oficjalnych danych oraz obrotu (łącznych wpłat) na rachunkach bankowych posiadanych przez wnioskującego.
 • W przypadku niezgodności między oficjalnymi dochodami a obrotem na koncie, wnioskujący musi złożyć wyjaśnienia.
 • Koszt utrzymania jest szacowany na podstawie tzw. kryteriów utrzymania urzędu oraz innych kosztów podanych przez wnioskującego. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zawarte w nim informacje, np. zgłoszone koszty wynajmu, utrzymania mieszkania oraz inne comiesięczne wydatki.
 • W przypadku wątpliwości, czy wnioskujący spełnia warunki do ubiegania się o dostosowanie płatności, otrzymuje on pismo/e-mail (andmælabréf) z możliwością złożenia wyjaśnień oraz przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie.

Co się dzieje po zaakceptowaniu wniosku?

 • Gdy sytuacja wskazuje, że wniosek może zostać zaakceptowany, urząd kontaktuje się telefonicznie z wnioskującym i omawiana jest procedura dostosowywania płatności, tzw. odroczenia płatności (greiðsluskjól) oraz obowiązki ciążące na wnioskującym w tym czasie, ewentualnie również wynik umowy o dostosowaniu płatności i in. Jeśli wnioskujący posiada majątek, omawia się warunki, które muszą zostać spełnione, aby wnioskujący mógł go utrzymać po dostosowaniu płatności. Jeśli przewiduje się, że majątek będzie musiał zostać sprzedany w procesie dostosowywania płatności, wnioskujący jest o tym informowany.
 • Wnioskujący otrzymuje następnie wiadomość e-mail z istotnymi informacjami o procedurze dostosowywania płatności oraz następnych działaniach. Jeśli wnioskujący chce kontynuować, podejmowana jest decyzja o zatwierdzeniu wniosku i przesyłana mailowo wraz z informacjami o odroczeniu płatności.
 • Gdy rzecznik dłużników zatwierdzi wniosek o dostosowanie płatności, wyznaczany jest opiekun sprawy. Może nim być prawnik zatrudniony u rzecznika lub prawnik powołany przez rzecznika do tego zlecenia.

Dostosowanie płatności nie obejmuje:

 • Ogólnych porad prawnych ani pomocy w sprawach cywilnych.
 • Anulowania długów we wszystkich przypadkach.
 • Pomocy w rozliczeniach podatkowych ani udzielania porad podatkowych.
 • Przyjmowania przez urząd środków finansowych od wnioskujących i przekazywania ich wierzycielom.
 • Doradztwa w sprawach odszkodowań.

Schemat procedury dostosowywania płatności.

Jeśli nie masz pewności, jakie powinny być następne kroki, możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 512-6600 lub przyjść pod adres: Kringlan 1 – nasze biuro jest otwarte w godzinach 9-15 we wszystkie dni robocze.

Możesz również umówić się na rozmowę telefoniczną i otrzymać dokładniejsze informacje o oferowanych przez nas usługach.

Zamów rozmowę

Złóż wniosek o pomoc w związku z problemami finansowymi

Did you find the content of this page helpful?