Skip to content

Zmierzenie się z problemami finansowymi

Każdemu może się przydarzyć, że nie będzie w stanie sprostać swoim zobowiązaniom finansowym. Ważne jest natomiast, aby jak najszybciej zgłosić się po pomoc.

Jednym z zadań rzecznika dłużników jest udzielanie osobom fizycznym bezpłatnej pomocy w zrozumieniu swojej sytuacji finansowej i poszukiwanie sposobów na rozwiązanie problemów.

Dla kogo jest przeznaczone doradztwo?

Doradztwo może być odpowiednie dla osób, które:

 • Straciły rozeznanie w swoich finansach i chcą zyskać lepszy obraz swojej sytuacji.
 • Mają problemy z płatnościami i nie wiedzą, w jaki sposób sobie z nimi poradzić. Bezskutecznie próbowały negocjować z wierzycielami.
 • Przewidują, że ich sytuacja finansowa się pogorszy i chcą zareagować, zanim pojawią się problemy.

W jaki sposób można się ubiegać o pomoc?

 • Wnioski o pomoc w związku z problemami finansowymi składa się przez internet, korzystając z elektronicznego dowodu tożsamości lub kodu íslykill.
 • Przy rozpatrywaniu wniosku rzecznik dłużników samodzielnie pobiera informacje o dochodach, majątku oraz długach.
 • Wnioskujący musi sam udzielić informacji o swoich wydatkach na utrzymanie.
 • Małżonkowie oraz konkubenci mogą złożyć wniosek wspólnie.

Jak wygląda doradztwo?

 • Doradca pomaga wnioskującym na ich wniosek i za ich zgodą.
 • Doradca tworzy ocenę problemów z płatnościami, która ukazuje dochody oraz koszty utrzymania, majątki i długi wraz z informacjami o płynności finansowej.
 • Doradca przedstawia rozwiązania i propozycje w oparciu o ocenę problemów z płatnościami.
 • Jeśli istnieje możliwość negocjowania umów z wierzycielami, doradca może pośredniczyć przy zawieraniu takich umów, po uzgodnieniu z wnioskującymi.
 • Jeśli umowy nie podlegają negocjacji, sprawdzane są inne możliwości, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu.

Doradztwo jest wsparciem w udzieleniu sobie pomocy.

 

Udział wnioskującego w postępowaniu

Kontakt i rozmowy z wnioskującymi stanowią ważne aspekty doradztwa. Takie rozmowy obejmują na ogół:

 • Aktywne słuchanie, gdy wnioskujący opowiada o trudnościach, z którymi się zmaga.
 • Zapytanie doradcy o okoliczności, m.in. o sytuację społeczną, dochody, zatrudnienie, świadczenia społeczne, sytuację mieszkaniową, wydatki i in.
 • Uzyskanie informacji o możliwych rozwiązaniach problemów z płatnościami.
 • Uzyskanie informacji o rozwiązaniach proponowanych przez urząd – doradztwo, dostosowanie płatności, pomoc finansowa w spłacie kosztów postępowania upadłościowego oraz informacje, co te rozwiązania zawierają oraz jakie są ich konsekwencje.
 • Poinformowanie wnioskującego o jego możliwościach, tak by miał realne oczekiwania odnośnie do rozwiązania swoich problemów.

Wszystkie kontakty z wnioskującym są rejestrowane.

Rozwiązania i propozycje

Możliwe propozycje w następstwie doradztwa:

 • Propozycja spłaty wierzytelności.
 • Propozycja odroczenia płatności.
 • Pomoc w ubieganiu się o odroczenie płatności w ÍLS.
 • Pisemne informacje o innych środkach pomocowych urzędu.
 • Pośrednictwo w zawieraniu umów z wierzycielami.
 • Pomoc w ubieganiu się o obniżenie miesięcznych rat, np. poprzez wydłużenie okresu spłaty kredytu.
 • Pomoc w ubieganiu się o obniżenie odsetek karnych oraz kosztów windykacji długów.
 • Pomoc w weryfikacji comiesięcznych wydatków.

Pomoc rzecznika dłużników nie obejmuje:

 • Pomocy prawnej.
 • Pomocy w ubieganiu się o kredyt.
 • Udzielania informacji, gdzie starać się o refinansowanie i na jakich warunkach.
 • Zawierania umów o całkowite umorzenie wierzytelności.
 • Weryfikacji ważności poręczeń.
 • Pomocy w rozliczeniu podatkowym.
 • Udzielania kredytów na spłatę wierzytelności.

Jeśli nie masz pewności, jakie powinny być następne kroki, możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 512-6600 lub przyjść pod adres: Kringlan 1 – nasze biuro jest otwarte w godzinach 9-15 we wszystkie dni robocze.

Możesz również umówić się na rozmowę telefoniczną i otrzymać dokładniejsze informacje o oferowanych przez nas usługach.

Zamów rozmowę

Złóż wniosek o pomoc w związku z problemami finansowymi

Did you find the content of this page helpful?