Fara í efni

Fræðsla vegna notkunar eftirlitsmyndavéla á starfsstöð embættisins

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar: Embætti umboðsmanns skuldara. Heimilisfang: Hlíðasmári 11,  201 Kópavogur. Símanúmer: 5126600 og netfang: ums@ums.is. Þar sem embættið deilir húsnæði með Tryggingastofnun, er Tryggingastofnun jafnframt sameiginlegur ábyrgðaraðili vöktunarinnar. Ákveðnir verkferlar eru um skoðun myndefnis úr öryggismyndavélum. Myndefni er eingöngu skoðað af þeim starfsmönnum ábyrgðaraðila sem hafa skýra heimild til þess, sé tilefni til.

Persónuverndarfulltrúi: Lovísa Ósk Þrastardóttir, netfang: personuvernd@ums.is

Tilgangur vöktunarinnar: Embættið viðhefur rafræna vöktun í öryggis- og eignavörsluskyni. 

Heimild til vinnslu: Vöktunin fer fram til að gæta lögmætra hagsmuna umboðsmanns skuldara af öryggis- og eignavörslu, sbr. 6. tl. 9. gr. laga nr. 90/2018 og f-lið 1. mgr. 6. gr. pvrg.

Tegundir persónuupplýsinga: Unnið er með myndefni sem verður til við vöktunina þar sem sjá má einstaklinga sem farið hafa um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra.

Svæði sem eru vöktuð: Móttaka, viðtalsbásar, inngangur og bílastæði. Vöktunin er viðhöfð allan sólarhringinn. Umboðsmaður skuldara gerir grein fyrir vöktun með skýrum hætti með merkingum. Við vöktun gætir embættið þess að ganga ekki lengra en þörf krefur til að virða einkalífsrétt þeirra er vöktun beinist að.

Viðtakendur: Starfsmenn vinnsluaðila, öryggisfyrirtækisins Securitas, geta ekki nálgast myndefni, nema í húsnæði ábyrgðaraðila og þá eingöngu á grundvelli beiðni frá ábyrgðaraðila. Efni með upplýsingum um slys eða refsiverðan verknað getur jafnframt verið afhent lögreglu. Einnig getur efni verið afhent tryggingafélagi sé það nauðsynlegt vegna tryggingamáls. Sjá að öðru leyti 5. og 10. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Varðveislutími myndefnis: Myndefni er varðveitt í 30 daga og eyðist síðan sjálfkrafa. Þó geta upptökur verið varðveittar lengur sé það nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum af efninu eytt. Sjá að öðru leyti 2. tölul. 2. mgr. 5. gr. og 11. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Réttindi einstaklinga: Þú átt rétt á að skoða myndefni þar sem þú sést. Einnig áttu rétt á að fá afrit af slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti fer um réttindi þín samkvæmt III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði í III. kafla reglugerðar (ESB) 2016/679.

Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd: Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum.