Fara í efni

Fræðsla vegna notkunar eftirlitsmyndavéla á starfsstöð embættisins

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar: Embætti umboðsmanns skuldara. Heimilisfang: Hlíðasmári 11,  201 Kópavogur. Símanúmer: 5126600 og netfang: ums@ums.is. Þar sem embættið deilir húsnæði með Tryggingastofnun (hér eftir TR), er TR sameiginlegur ábyrgðaraðili vöktunarinnar. 

Persónuverndarfulltrúi: Lovísa Ósk Þrastardóttir, netfang: personuvernd@ums.is

Tilgangur vöktunarinnar: Embættið viðhefur rafræna vöktun í öryggis- og eignavörsluskyni. 

Heimild til vinnslu: Vöktunin fer fram til að gæta lögmætra hagsmuna umboðsmanns skuldara af öryggis- og eignavörslu, sbr. 6. tl. 9. gr. laga nr. 90/2018 og f-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ESB 2016/679 (hér eftir pvrg.).

Tegundir persónuupplýsinga: Unnið er með myndefni sem verður til við vöktunina þar sem sjá má einstaklinga sem farið hafa um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra.

Svæði sem eru vöktuð: Móttaka, viðtalsbásar, inngangur og bílastæði í eigu húsnæðisins. Vöktunin er viðhöfð allan sólarhringinn. TR og umboðsmaður skuldara gera grein fyrir vöktun með skýrum hætti með merkingum. Við vöktun gæta ábyrgðaraðilar þess að ganga ekki lengra en þörf krefur til að virða einkalífsrétt þeirra er vöktun beinist að.

Viðtakendur: Efni með upplýsingum um slys eða refsiverðan verknað getur verið afhent lögreglu. Einnig getur efni verið afhent tryggingafélagi sé það nauðsynlegt vegna tryggingamáls.  Ákveðnir verkferlar eru til staðar hjá TR og umboðsmanni skuldara um skoðun myndefnis, starfsmenn TR í þjónustuveri sjá myndefni úr móttöku í rauntíma á skjá en þess utan eru upptökur ekki skoðaðar nema af starfsmönnum ábyrgðaraðila sem hafa skýra heimild til þess og af gefnu tilefni. Starfsmenn vinnsluaðila, öryggisfyrirtækisins Securitas, geta ekki nálgast myndefni, nema í húsnæði ábyrgðaraðila og þá eingöngu á grundvelli beiðni frá ábyrgðaraðila. Sjá að öðru leyti 5. og 10. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Varðveislutími myndefnis: Myndefni er varðveitt í 30 daga og eyðist síðan sjálfkrafa. Þó geta upptökur verið varðveittar lengur sé það nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum af efninu eytt. Sjá að öðru leyti 2. tölul. 2. mgr. 5. gr. og 11. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Réttindi einstaklinga: Einstaklingar eiga rétt á að skoða myndefni þar sem þeir sjást. Einnig eiga þeir rétt á að fá afrit af slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti fer um réttindi einstaklinga samkvæmt III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði í III. kafla pvrg.

Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd: Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum.