Fara í efni

Fróðleikur um fjármál

Áhyggjulaus jól
Byrjaðu snemma að skipuleggja jólainnkaupin
Að ná yfirsýn yfir fjármálin
Yfirsýn eykur frelsi
Kaupa núna borga seinna
Skyndilán
Að forðast greiðsluvanda
Að byrgja brunninn...

Fræðslumyndband

  • Fjárhagslegt sjálfstæði

 

Á árinu 2023 hafa borist 611 umsóknir
Á árinu 2022 bárust í heildina 727 umsóknir.

ÁRIÐ 2022 Í TÖLUM

Fréttir og tilkynningar

Skuldafangelsi námslána

Árið 2020 tóku lög um Menntasjóð námsmanna gildi sem leystu eldri lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna af hólmi. Við gildistöku laganna féllu niður ábyrgðir á námslánum teknum í tíð eldri laga, ef lánþegar voru í skilum við Lánasjóð íslenskra námsmanna. Eftir stóð hópur ábyrgðarmanna á námslánum sem ekki voru í skilum hjá sjóðnum. Á síðustu misserum hefur embætti umboðsmanns skuldara vakið athygli á þörfinni fyrir að betrumbæta lausnir fyrir lánþega og ábyrgðarmenn sem hafa ekki tök á að greiða af kröfum vegna námslána. Umboðsmaður skuldara hefur gagnrýnt að sett hafi verið sérákvæði í lög um Menntasjóð námsmanna sem undanskilja námslán tveggja ára fyrningarfresti í kjölfar gjaldþrotaskipta. Embættið hefur einnig gagnrýnt það hvernig innheimtu er háttað hjá sjóðnum. Í lögum um Menntasjóð námsmanna er tilgreint að lögin skulu endurskoðuð innan þriggja ára frá því að þau komu til framkvæmda og bindur embættið vonir við að hugað verði vel að þeim atriðum sem hér koma fram við endurskoðun laganna og reglna sem á þeim byggjast.

Fimmta græna skref umboðsmanns skuldara staðfest

Hækkanir til viðkvæmustu hópanna

Í vikunni birtist góð grein í fréttablaðinu eftir Guðmund Inga Guðbrandsson félags- og vinnumarkaðsráðherra. Í greininni er farið yfir hvað felst í þeim aðgerðarpakka sem ríkisstjórnin hefur nú samþykkt og kynnt.